bg
Управлявайте
на вашата училищна мрежа
Лесно и бързо управление на WiFi hotspot
screens

Възможности

Интеграция

Имате възможност за интегриране с други системи.

Статистики

На разположение имате богат набор от статистики в реално време

Сигурност

Всички процеси се извършват през сигурна връзка и се използват индустриално приети стандарти.

Работи на всички платформи

Управлението на Вашата мрежа може да се осъществи през всяко устройство с браузър. Нямате нужда от инсталирането на специализиран софтуер.

device

device

Лесно и сигурно администриране

Администрирането е улеснено максимално чрез използване на подходящ UI и предефинирани параметри Всичките заявки стават в защитена среда, използваме индустриални стандарти за сигурност.